BONA młp

Data urodzenia: 20.11.2006 r.

od Badalona (od Batalia po Edredon)

po Pilado (od Plejada II po Veritas 6)

Właściciel: Andrzej Osiczko
Hodowca: Stanisław Tryniecki